کولوکیشن - Colocation

کولوکیشن آسیاتک - دیتاسنتر آزادگان

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه

 • نامحدود ترافیک مجاز اولیه

 • قابل ارائه آی پی اینترانت

 • یک یونیت فضا

 • 1 آمپر برق تامینی

 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی

 • بلی Ups

 • بلی local network for servers


کولوکیشن آسیاتک - دیتاسنتر برج میلاد

یک عدد آی پی رایگان
هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان • 100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه

 • نامحدود ترافیک مجاز اولیه

 • قابل ارائه آی پی اینترانت

 • یک یونیت فضا

 • 1 آمپر برق تامینی

 • با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی

 • بلی Ups

 • بلی local network for servers