هاست دایرکت ادمین ایران

هاست 100 مگابایت


 • 100 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • 1 عدد پارک دامنه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • دایرکت ادمین کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • به همراه SSL رایگان

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 200 مگابایت


 • 200 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • 1 عدد پارک دامنه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • دایرکت ادمین کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • به همراه SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 500 مگابایت


 • 500 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • 1 عدد پارک دامنه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • دایرکت ادمین کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • به همراه SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 1 گیگابایت


 • 1024 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • 1 عدد پارک دامنه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • دایرکت ادمین کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • به همراه SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 2 گیگابایت


 • 2048 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • 1 عدد پارک دامنه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • دایرکت ادمین کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • به همراه SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز