دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی - رم 2
300,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 1vCore

 • رم 2 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 30 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u3

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل پس از احراز هویت


سرور مجازی - رم 4
450,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 2vCore

 • رم 4 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 40 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u3

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل پس از احراز هویت


سرور مجازی - رم 6
600,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 3vCore

 • رم 6 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 50 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u3

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل پس از احراز هویت


سرور مجازی - رم 8
800,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 4vCore

 • رم 8 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 80 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u3

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل پس از احراز هویت


سرور مجازی - رم 16
1,600,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 8vCore

 • رم 16 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 160 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • IPv6

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u3

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل پس از احراز هویت