دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی - رم 1
120,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 1vCore

 • رم 1 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 25 گیگابایت

 • نوع هارد درایو Sata SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • IPv6

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u2

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل فوری پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 2
150,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 1vCore

 • رم 2 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 40 گیگابایت

 • نوع هارد درایو Sata SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • IPv6

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u2

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل فوری پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 4
180,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 2vCore

 • رم 4 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 50 گیگابایت

 • نوع هارد درایو Sata SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • IPv6

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u2

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل فوری پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 6
210,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 3vCore

 • رم 6 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 70 گیگابایت

 • نوع هارد درایو Sata SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • IPv6

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u2

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل فوری پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 8
240,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 4vCore

 • رم 8 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 90 گیگابایت

 • نوع هارد درایو Sata SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • IPv6

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u2

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل فوری پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 16
450,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 6vCore

 • رم 16 گیگابایت اختصاصی

 • هارد درایو 180 گیگابایت

 • نوع هارد درایو Sata SSD

 • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • IPv6

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز ESXi 6.7u2

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل فوری پس از پرداخت