دسته بندی ها

  عملیات

IRCP01
35,000 تومان ماهانه

 • 1 گیگابایت فضا اختصاصی

 • ترافیک نامحدود

 • CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز

 • RAM اختصاصی 2 گیگابایت

 • پهنای باند 1گیگابیت

 • دارای DDoS Protection/Mitigation

 • DNS Cluster

 • امکان ارائه IPv6 اختصاصی

 • بکاپ گیری روزانه

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل حداکثر فوری


IRCP02
50,000 تومان ماهانه

 • 2 گیگابایت فضا اختصاصی

 • ترافیک نامحدود

 • CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز

 • RAM اختصاصی 2 گیگابایت

 • پهنای باند 1گیگابیت

 • دارای DDoS Protection/Mitigation

 • DNS Cluster

 • امکان ارائه IPv6 اختصاصی

 • بکاپ گیری روزانه

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل حداکثر فوری


IRCP03
109,000 تومان ماهانه

 • 5 گیگابایت فضا اختصاصی

 • ترافیک نامحدود

 • CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز

 • RAM اختصاصی 4 گیگابایت

 • پهنای باند 1گیگابیت

 • دارای DDoS Protection/Mitigation

 • DNS Cluster

 • امکان ارائه IPv6 اختصاصی

 • بکاپ گیری روزانه

 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

 • تحویل حداکثر فوری