دسته بندی ها

  عملیات

CPX11
396,500 تومان ماهانه

 • پردازشگر 2vCore AMD EPYC

 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 40 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک 20 ترابایت

 • پهنای باند 10 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز KVM

 • دیتاسنتر هتزنر - آلمان - فنلاند - آمریکا

 • تحویل فوری پس از پرداخت


CPX21
549,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 3vCore AMD EPYC

 • رم 4 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 80 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک 20 ترابایت

 • پهنای باند 10 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز KVM

 • دیتاسنتر هتزنر - آلمان - فنلاند - آمریکا

 • تحویل فوری پس از پرداخت


CPX31
945,500 تومان ماهانه

 • پردازشگر 4vCore AMD EPYC

 • رم 8 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 160 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک 20 ترابایت

 • پهنای باند 10 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز KVM

 • دیتاسنتر هتزنر - آلمان - فنلاند - آمریکا

 • تحویل فوری پس از پرداخت


CPX41
1,738,500 تومان ماهانه

 • پردازشگر 8vCore AMD EPYC

 • رم 16 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 240 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک 20 ترابایت

 • پهنای باند 10 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز KVM

 • دیتاسنتر هتزنر - آلمان - فنلاند - آمریکا

 • تحویل فوری پس از پرداخت


CPX51
3,696,600 تومان ماهانه

 • پردازشگر 16vCore AMD EPYC

 • رم 32 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 360 گیگابایت

 • نوع هارد درایو NVMe SSD

 • ترافیک 20 ترابایت

 • پهنای باند 10 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز KVM

 • دیتاسنتر هتزنر - آلمان - فنلاند - آمریکا

 • تحویل فوری پس از پرداخت