سرور مجازی ایران - Asiatech همراه با IPv6 رایگان
سرور مجازی - رم 1
60,000/mo

  • پردازشگر 1vCore

  • رم 1 گیگابایت اختصاصی

  • هارد درایو 25 گیگابایت

  • نوع هارد درایو Sata SSD

  • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • IPv6

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز ESXi 6.7u2

  • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

  • تحویل فوری پس از پرداخت

محبوب ترین
سرور مجازی - رم 2
80,000/mo

  • پردازشگر 1vCore

  • رم 2 گیگابایت اختصاصی

  • هارد درایو 40 گیگابایت

  • نوع هارد درایو Sata SSD

  • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • IPv6

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز ESXi 6.7u2

  • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

  • تحویل فوری پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 4
120,000/mo

  • پردازشگر 2vCore

  • رم 4 گیگابایت اختصاصی

  • هارد درایو 50 گیگابایت

  • نوع هارد درایو Sata SSD

  • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • IPv6

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز ESXi 6.7u2

  • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

  • تحویل فوری پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 6
150,000/mo

  • پردازشگر 3vCore

  • رم 6 گیگابایت اختصاصی

  • هارد درایو 70 گیگابایت

  • نوع هارد درایو Sata SSD

  • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • IPv6

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز ESXi 6.7u2

  • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

  • تحویل فوری پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 8
180,000/mo

  • پردازشگر 4vCore

  • رم 8 گیگابایت اختصاصی

  • هارد درایو 90 گیگابایت

  • نوع هارد درایو Sata SSD

  • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • IPv6

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز ESXi 6.7u2

  • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

  • تحویل فوری پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 16
360,000/mo

  • پردازشگر 6vCore

  • رم 16 گیگابایت اختصاصی

  • هارد درایو 180 گیگابایت

  • نوع هارد درایو Sata SSD

  • ترافیک نامحدود (نامتقارن یک به ده )

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • IPv6

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز ESXi 6.7u2

  • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد

  • تحویل فوری پس از پرداخت