سرور مجازی ایران از دیتاسنتر همیارنت

سرور مجازی - رم 512

Self Manage
تحویل سرویس فوری


 • 15GB هارد SSD

 • 512 مگابایت رم

 • نامحدود یک به 10 ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


سرور مجازی - رم 1024

Self Manage
تحویل سرویس فوری


 • 25GB هارد SSD

 • 1024 مگابایت رم

 • نامحدود یک به 10 ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


سرور مجازی - رم 2048

Self Manage
تحویل سرویس فوری


 • 35GB هارد SSD

 • 2048 مگابایت رم

 • نامحدود یک به 10 ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


سرور مجازی - رم 4096

Self Manage
تحویل سرویس فوری


 • 45GB هارد SSD

 • 4096 مگابایت رم

 • نامحدود یک به 10 ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


سرور مجازی - رم 6144

Self Manage
تحویل سرویس فوری


 • 70GB هارد SSD

 • 6144 مگابایت رم

 • نامحدود یک به 10 ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


سرور مجازی - رم 8192

Self Manage
تحویل سرویس فوری


 • 90GB هارد SSD

 • 8192 مگابایت رم

 • نامحدود یک به 10 ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور