دسته بندی ها

  عملیات

هاست 100 مگابایت
8,000 تومان ماهانه

 • 100 مگابایت فضا NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • زیر دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور LiteSpeed

 • همراه با SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • Comodo WAF

 • همراه با Imunify360

 • پشتیبانی از DNSSec

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 200 مگابایت
12,000 تومان ماهانه

 • 200 مگابایت فضا NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • زیر دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور LiteSpeed

 • همراه با SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • Comodo WAF

 • همراه با Imunify360

 • پشتیبانی از DNSSec

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 500 مگابایت
18,000 تومان ماهانه

 • 500 مگابایت فضا NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • زیر دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور LiteSpeed

 • همراه با SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • Comodo WAF

 • همراه با Imunify360

 • پشتیبانی از DNSSec

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 1 گیگابایت
24,000 تومان ماهانه

 • 1024 مگابایت فضا NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • زیر دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور LiteSpeed

 • همراه با SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • Comodo WAF

 • همراه با Imunify360

 • پشتیبانی از DNSSec

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 2 گیگابایت
30,000 تومان ماهانه

 • 2048 مگابایت فضا NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • زیر دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور LiteSpeed

 • همراه با SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • Comodo WAF

 • همراه با Imunify360

 • پشتیبانی از DNSSec

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز


هاست 5 گیگابایت
48,000 تومان ماهانه

 • 5120 مگابایت فضا NVMe SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • زیر دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور LiteSpeed

 • همراه با SSL رایگان

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • Comodo WAF

 • همراه با Imunify360

 • پشتیبانی از DNSSec

 • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

 • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز