هاست حرفه ای دایرکت ادمین آلمان - NVMe SSD
هاست 100 مگابایت
8,000/mnd

  • 100 مگابایت فضا NVMe SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پارک دامنه نامحدود

  • زیر دامنه نامحدود

  • دیتابیس نامحدود

  • کنترل پنل DirectAdmin

  • وب سرور LiteSpeed

  • همراه با SSL رایگان

  • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

  • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

  • دارای فایروال و آنتی شلر

  • همراه با Imunify360

  • پشتیبانی از DNSSec

  • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

  • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 200 مگابایت
12,000/mnd

  • 200 مگابایت فضا NVMe SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پارک دامنه نامحدود

  • زیر دامنه نامحدود

  • دیتابیس نامحدود

  • کنترل پنل DirectAdmin

  • وب سرور LiteSpeed

  • همراه با SSL رایگان

  • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

  • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

  • دارای فایروال و آنتی شلر

  • همراه با Imunify360

  • پشتیبانی از DNSSec

  • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

  • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 500 مگابایت
18,000/mnd

  • 500 مگابایت فضا NVMe SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پارک دامنه نامحدود

  • زیر دامنه نامحدود

  • دیتابیس نامحدود

  • کنترل پنل DirectAdmin

  • وب سرور LiteSpeed

  • همراه با SSL رایگان

  • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

  • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

  • دارای فایروال و آنتی شلر

  • همراه با Imunify360

  • پشتیبانی از DNSSec

  • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

  • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 1 گیگابایت
24,000/mnd

  • 1024 مگابایت فضا NVMe SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پارک دامنه نامحدود

  • زیر دامنه نامحدود

  • دیتابیس نامحدود

  • کنترل پنل DirectAdmin

  • وب سرور LiteSpeed

  • همراه با SSL رایگان

  • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

  • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

  • دارای فایروال و آنتی شلر

  • همراه با Imunify360

  • پشتیبانی از DNSSec

  • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

  • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 2 گیگابایت
30,000/mnd

  • 2048 مگابایت فضا NVMe SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پارک دامنه نامحدود

  • زیر دامنه نامحدود

  • دیتابیس نامحدود

  • کنترل پنل DirectAdmin

  • وب سرور LiteSpeed

  • همراه با SSL رایگان

  • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

  • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

  • دارای فایروال و آنتی شلر

  • همراه با Imunify360

  • پشتیبانی از DNSSec

  • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

  • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز