سرور تیم اسپیک ایران - TeamSpeak Server

سرور تیم اسپیک 1024 اسلات


 • ظرفیت سرور 1024 نفره

 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت

 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور

 • محل سرور ایران - برج میلاد

 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت

 • ترافیک نامحدود

 • زمان تحویل سرور فوری


سرور تیم اسپیک 128 اسلات


 • ظرفیت سرور 128 نفره

 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت

 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور

 • محل سرور ایران - برج میلاد

 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت

 • ترافیک نامحدود

 • زمان تحویل سرور فوری


سرور تیم اسپیک 512 اسلات


 • ظرفیت سرور 512 نفره

 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت

 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور

 • محل سرور ایران - برج میلاد

 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت

 • ترافیک نامحدود

 • زمان تحویل سرور فوری