نمایندگی هاست سی پنل ایران

نمایندگی سی پنل ایران - 10 گیگابایت


 • 10240 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • نامحدود پارک دامنه

 • نامحدود دامنه اضافه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • CPanel کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • همراه با DNS اختصاصی

 • همراه با IP اختصاصی

 • به همراه SSL رایگان

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2


نمایندگی سی پنل ایران - 20 گیگابایت


 • 20480 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • نامحدود پارک دامنه

 • نامحدود دامنه اضافه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • CPanel کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • همراه با DNS اختصاصی

 • همراه با IP اختصاصی

 • به همراه SSL رایگان

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2


نمایندگی سی پنل ایران - 50 گیگابایت


 • 50000 مگابایت فضای میزبانی SSD

 • نامحدود! ترافیک

 • نامحدود پارک دامنه

 • نامحدود دامنه اضافه

 • نامحدود زیر دامنه

 • نامحدود دیتابیس

 • CPanel کنترل پنل

 • LiteSpeed وب سرور

 • همراه با DNS اختصاصی

 • همراه با IP اختصاصی

 • به همراه SSL رایگان

 • دارای فایروال و آنتی شلر

 • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

 • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.2