دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی - رم 512
176,800 تومان ماهانه

 • پردازشگر 1vCore

 • رم 512 مگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 10 گیگابایت

 • نوع هارد درایو DataCenter SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

 • دیتاسنتر OVH - انگلستان

 • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 1
227,300 تومان ماهانه

 • پردازشگر 1vCore

 • رم 1 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 25 گیگابایت

 • نوع هارد درایو DataCenter SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

 • دیتاسنتر OVH - انگلستان

 • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 2
303,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 1vCore

 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 50 گیگابایت

 • نوع هارد درایو DataCenter SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

 • دیتاسنتر OVH - انگلستان

 • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 4
404,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 2vCore

 • رم 4 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 70 گیگابایت

 • نوع هارد درایو DataCenter SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

 • دیتاسنتر OVH - انگلستان

 • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 6
555,500 تومان ماهانه

 • پردازشگر 3vCore

 • رم 6 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 100 گیگابایت

 • نوع هارد درایو DataCenter SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

 • دیتاسنتر OVH - انگلستان

 • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت


سرور مجازی - رم 8
707,000 تومان ماهانه

 • پردازشگر 4vCore

 • رم 8 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد درایو 150 گیگابایت

 • نوع هارد درایو DataCenter SSD

 • ترافیک نامحدود

 • پهنای باند 1 گیگابیت

 • سیستم عامل دلخواه

 • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

 • دیتاسنتر OVH - انگلستان

 • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت