سرور ایران - کاهش پینگ
کاهش پینگ - رم 512
60,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 50MB هارد SSD

  • 512 مگابایت رم

  • نامحدود ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • میکروتیک سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

کاهش پینگ - رم 1024
80,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 15GB هارد SSD

  • 1024 مگابایت رم

  • نامحدود ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

کاهش پینگ - رم 2048
100,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 25GB هارد SSD

  • 2048 مگابایت رم

  • نامحدود ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

سرور مجازی - رم 4096
100,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 25GB هارد SSD

  • 2048 مگابایت رم

  • نامحدود ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور