کانفیگ سرور و روتر
کانفیگ روتر و فایروال میکروتیک
250,000 تومان به صورت یک بار
  راه اندازی BGP
  راه اندازی DHCP سرور
  کانفیگ فایروال ( جلوگیری از Portscan های ورودی و خروجی )
  تغییرات در Subneting
  و موارد درخواستی دیگر...
کانفیگ سویچ میکروتیک
250,000 تومان به صورت یک بار
  کانفیگ انواع CRS , CSS ها
  راه اندازی Vlan
  راه اندازی Trunk
  راه اندازی Service Vlan
  و موارد درخواستی دیگر...
کانفیگ روتر سیسکو - Cisco
1,000,000 تومان به صورت یک بار
  کانفیگ روتر Cisco
  راه اندازی GRE Tunnel
  راه اندازی IPsec VPN
  راه اندازی SSL VPN (Cisco AnyConnect)
  راه اندازی IPv6
کانفیگ IPv6
250,000 تومان به صورت یک بار
  راه اندازی BGP
  راه اندازی IPv6
نصب و راه اندازی ESXi
150,000 تومان به صورت یک بار
  نصب جدیدترین آپدیت و پچ های Vmware Vsphere Hypervisor
نصب و راه اندازی vCenter Appliance
150,000 تومان به صورت یک بار
  نصب جدیدترین آپدیت و پچ های vCenter Server Appliance
نصب و راه اندازی HyperV
150,000 تومان به صورت یک بار
  نصب و راه اندازی HyperV در ویندوز های

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2016

کانفیگ و راه اندازی دایرکت ادمین
150,000 تومان به صورت یک بار
  نصب جدیدترین آپدیت DirectAdmin به همراه کانفیگ امنیتی فایروال