کانفیگ سرور و روتر

کانفیگ روتر و فایروال میکروتیک

راه اندازی BGP
راه اندازی DHCP سرور
کانفیگ فایروال ( جلوگیری از Portscan های ورودی و خروجی )
تغییرات در Subneting
و موارد درخواستی دیگر...

کانفیگ سویچ میکروتیک

کانفیگ انواع CRS , CSS ها
راه اندازی Vlan
راه اندازی Trunk
راه اندازی Service Vlan
و موارد درخواستی دیگر...

کانفیگ روتر سیسکو - Cisco

کانفیگ روتر Cisco
راه اندازی GRE Tunnel
راه اندازی IPsec VPN
راه اندازی SSL VPN (Cisco AnyConnect)
راه اندازی IPv6

کانفیگ IPv6

راه اندازی BGP
راه اندازی IPv6

نصب و راه اندازی ESXi

نصب جدیدترین آپدیت و پچ های Vmware Vsphere Hypervisor

نصب و راه اندازی vCenter Appliance

نصب جدیدترین آپدیت و پچ های vCenter Server Appliance

نصب و راه اندازی HyperV

نصب و راه اندازی HyperV در ویندوز های


  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2016


کانفیگ و راه اندازی دایرکت ادمین

نصب جدیدترین آپدیت DirectAdmin به همراه کانفیگ امنیتی فایروال