سرور مجازی انگلستان - Enterprise SSD
سرور مجازی - رم 512
77,000/mo

  • پردازشگر 1vCore

  • رم 512 مگابایت DDR4 ECC

  • هارد درایو 10 گیگابایت

  • نوع هارد درایو DataCenter SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

  • دیتاسنتر OVH - انگلستان

  • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت

محبوب ترین
سرور مجازی - رم 1
98,000/mo

  • پردازشگر 1vCore

  • رم 1 گیگابایت DDR4 ECC

  • هارد درایو 25 گیگابایت

  • نوع هارد درایو DataCenter SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

  • دیتاسنتر OVH - انگلستان

  • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 2
140,000/mo

  • پردازشگر 1vCore

  • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC

  • هارد درایو 50 گیگابایت

  • نوع هارد درایو DataCenter SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

  • دیتاسنتر OVH - انگلستان

  • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 4
224,000/mo

  • پردازشگر 2vCore

  • رم 4 گیگابایت DDR4 ECC

  • هارد درایو 70 گیگابایت

  • نوع هارد درایو DataCenter SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

  • دیتاسنتر OVH - انگلستان

  • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 6
308,000/mo

  • پردازشگر 3vCore

  • رم 6 گیگابایت DDR4 ECC

  • هارد درایو 100 گیگابایت

  • نوع هارد درایو DataCenter SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

  • دیتاسنتر OVH - انگلستان

  • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت

سرور مجازی - رم 8
392,000/mo

  • پردازشگر 4vCore

  • رم 8 گیگابایت DDR4 ECC

  • هارد درایو 150 گیگابایت

  • نوع هارد درایو DataCenter SSD

  • ترافیک نامحدود

  • پهنای باند 1 گیگابیت

  • سیستم عامل دلخواه

  • مجازی ساز VMware ESXi 6.7

  • دیتاسنتر OVH - انگلستان

  • تحویل 15دقیقه پس از پرداخت