سرور مجازی
سرور مجازی - رم 512
45,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 15GB هارد SSD

  • 512 مگابایت رم

  • نامحدود یک به 10 ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز / لینوکس/... سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

سرور مجازی - رم 1024
55,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 25GB هارد SSD

  • 1024 مگابایت رم

  • نامحدود یک به 10 ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز / لینوکس /... سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

سرور مجازی - رم 2048
75,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 35GB هارد SSD

  • 2048 مگابایت رم

  • نامحدود یک به 10 ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز / لینوکس /... سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

سرور مجازی - رم 4096
125,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 45GB هارد SSD

  • 4096 مگابایت رم

  • نامحدود یک به 10 ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز / لینوکس /... سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

سرور مجازی - رم 6144
150,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 70GB هارد SSD

  • 6144 مگابایت رم

  • نامحدود یک به 10 ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز / لینوکس /... سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور

سرور مجازی - رم 8192
170,000/mo
  Self Manage
  تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

  • 90GB هارد SSD

  • 8192 مگابایت رم

  • نامحدود یک به 10 ترافیک

  • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

  • ویندوز / لینوکس /... سیستم عامل

  • کامل وضعیت دسترسی به روت

  • ایران کشور