اختلال در سیستم درگاه پرداخت

با توجه به اختلالات پیش آمده در سیستم درگاه پرداخت درصورت دریافت خطا هنگام پرداخت، در بخش پشتیبانی مالی تیکت ایجاد نمایید.
باتشکر

18th Apr 2021