با توجه به اختلالات پیش آمده در سیستم درگاه پرداخت درصورت دریافت خطا هنگام پرداخت، در بخش پشتیبانی مالی تیکت ایجاد نمایید.
باتشکریک شنبه, April 18, 2021

« برگشت