سرور ایران - کاهش پینگ

کاهش پینگ - رم 512

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت


 • 50MB هارد SSD

 • 512 مگابایت رم

 • نامحدود ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • میکروتیک سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


کاهش پینگ - رم 1024

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت


 • 15GB هارد SSD

 • 1024 مگابایت رم

 • نامحدود ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


کاهش پینگ - رم 2048

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت


 • 25GB هارد SSD

 • 2048 مگابایت رم

 • نامحدود ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور


سرور مجازی - رم 4096

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت


 • 25GB هارد SSD

 • 2048 مگابایت رم

 • نامحدود ترافیک

 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور

 • ویندوز سیستم عامل

 • کامل وضعیت دسترسی به روت

 • ایران کشور