هاست حرفه ای دایرکت ادمین آلمان - NVMe SSD
هاست 100 مگابایت
8,000/mo

    • 100 مگابایت فضا NVMe SSD

    • ترافیک نامحدود

    • پارک دامنه نامحدود

    • زیر دامنه نامحدود

    • دیتابیس نامحدود

    • کنترل پنل DirectAdmin

    • وب سرور LiteSpeed

    • همراه با SSL رایگان

    • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

    • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

    • دارای فایروال و آنتی شلر

    • همراه با Imunify360

    • پشتیبانی از DNSSec

    • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

    • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 200 مگابایت
12,000/mo

    • 200 مگابایت فضا NVMe SSD

    • ترافیک نامحدود

    • پارک دامنه نامحدود

    • زیر دامنه نامحدود

    • دیتابیس نامحدود

    • کنترل پنل DirectAdmin

    • وب سرور LiteSpeed

    • همراه با SSL رایگان

    • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

    • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

    • دارای فایروال و آنتی شلر

    • همراه با Imunify360

    • پشتیبانی از DNSSec

    • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

    • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 500 مگابایت
18,000/mo

    • 500 مگابایت فضا NVMe SSD

    • ترافیک نامحدود

    • پارک دامنه نامحدود

    • زیر دامنه نامحدود

    • دیتابیس نامحدود

    • کنترل پنل DirectAdmin

    • وب سرور LiteSpeed

    • همراه با SSL رایگان

    • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

    • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

    • دارای فایروال و آنتی شلر

    • همراه با Imunify360

    • پشتیبانی از DNSSec

    • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

    • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 1 گیگابایت
24,000/mo

    • 1024 مگابایت فضا NVMe SSD

    • ترافیک نامحدود

    • پارک دامنه نامحدود

    • زیر دامنه نامحدود

    • دیتابیس نامحدود

    • کنترل پنل DirectAdmin

    • وب سرور LiteSpeed

    • همراه با SSL رایگان

    • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

    • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

    • دارای فایروال و آنتی شلر

    • همراه با Imunify360

    • پشتیبانی از DNSSec

    • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

    • نگه داری از بکاپ ها تا 7روز

هاست 2 گیگابایت
30,000/mo

    • 2048 مگابایت فضا NVMe SSD

    • ترافیک نامحدود

    • پارک دامنه نامحدود

    • زیر دامنه نامحدود

    • دیتابیس نامحدود

    • کنترل پنل DirectAdmin

    • وب سرور LiteSpeed

    • همراه با SSL رایگان

    • سیستم عامل کلود لینوکس - CloudLinux

    • قابلیت انتخاب PHP از ورژن 5.3 تا 7.3

    • دارای فایروال و آنتی شلر

    • همراه با Imunify360

    • پشتیبانی از DNSSec

    • بکاپ گیری آتوماتیک روزانه در سرور دیگر

    • نگهداری از بکاپ ها تا 7روز